Nigerian Navy Rekruttering 2022: Krav, hvordan man registrerer sig

class='venstre slægtning'>

Den nigerianske flåde åbnede mandag sin portal for rekruttering til forskellige kategorier af styrken.

Interesserede kandidater Naija nyheder forstår er forpligtet til at besøge registreringsportalen og udfylde deres detaljer på portalen som påkrævet i online ansøgningsformularerne.

Efter afslutning af online-registrering af ansøgere, vil succesrige blive inviteret af flåden til rekrutteringseksamener, hvorefter succesfulde kandidater også ville blive inviteret til samtale før den endelige shortlisting af kvalificerede kandidater.

NEDENFOR ER UDDANNELSESKRAV FOR OPTAGELSE I HVER KATEGORI

A 1 – Marine Engineer Artificer (MEA)

Minimum af OND lavere kredit i hav- eller maskinteknik og 5 point ved SSCE eller tilsvarende inklusive engelsk sprog, matematik, fysik og kemi.

A2 – Weapon Electrical Artificers (WEA)

Minimum af OND lavere kredit i elektrisk elektronisk teknik og 5 point ved SSCE eller tilsvarende inklusive engelsk sprog, matematik, fysik og kemi.

A3 – Aircraft Engineering Artificers (Airframe Engine) Kvalifikation

Diplom i flyskrog og motor certificeret/anerkendt af ICAO og 5 point ved SSCE eller tilsvarende inklusive engelsk sprog, matematik, fysik og kemi.

A4 – Aircraft Engineering Artificers (Avionics & Aircraft Electrics, Electrical / Electronics) (AEA-AA/EEE)

Certifikat/Diplom i Aircraft Electrics & Avionics anerkendt af ICAO og 5 point ved SSCE eller tilsvarende inklusive engelsk sprog, matematik, fysik og kemi.

A5 – Shipwright Artificers (SHIPA)

Minimum SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog, matematik, fysik og kemi. OND i Mekanisk/Elektrisk/Svejseteknik er også berettiget.

B1 – Marine Engineer Mechanics (MEM)

SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog, matematik, fysik og kemi. Også mellemby & guilds eller Trade Test II kunne overvejes. Teknisk bias vil være en fordel.

B2 – våbenelektrisk mekanik (WEM)

SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog, matematik, fysik og kemi. Også mellemstad og laug eller handelsprøve II
kunne overvejes. Teknisk bias vil være en fordel.

B3 – Automobilmekanik (AM)

Krav som i B1.

C1- Kommunikation

SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog, matematik og fysik.

C2 – Computer

Minimum af OND lavere kredit i computerstudier/datalogi, Desktop Publishing, Office Suite og skal også besidde SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog og matematik.

C3 – IKT

Minimum af OND lavere kredit i computerstudier/datalogi. Computerfærdighed er obligatorisk og skal besidde SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog, matematik og fysik. Færdighed eller industriel certificering i et af de under anførte områder skal tilføjes
fordel:

en. Database.

b. Computer hjulpet design.

c. Vedligeholdelse af personlig computer.

d. Grundlæggende om netværk.

e. Udvikling og administration af hjemmeside.

f. Programmering.

D1 – Sømand

SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog og matematik.

D2 – Survey Recorders

Minimum af OND lavere kredit i landmåling, kartografi, geografisk informationssystem og skal også have SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog, matematik, fysik eller geografi eller teknisk tegning.

D3 – Sportsfolk og Sportskvinder

Atleter skal besidde SSCE eller tilsvarende med 4 point inklusive engelsk sprog og dokumenterede talenter inden for sport samt bevis for deltagelse
i National Sports Festival. Alternativt skal kandidater have deltaget i ethvert nationalt mesterskab/alle afrikanske lege/olympiske lege eller enhver internationale konkurrence med licens fra National Sports Federation/State Sports Association.

D4 – Fysisk træningsinstruktører

SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog. Interesse og dokumenterede talenter inden for idræt samt bevis for deltagelse i idræt på gymnasium/stat/YSFON-niveau er påkrævet.

D5 – Kapellanassistenter

SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog og kristen religiøs viden. Der kræves to års erfaring som præst/kirkearbejder samt et anbefalingsbrev fra 2 præster/kirker anerkendt af NN.

D6 – Moskeassistenter

SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive arabisk, islamisk religiøs viden og engelsk sprog. To års erfaring som imam/moskébetjent samt anbefalingsbrev fra 2 islamiske præster/organisationer anerkendt af NN er påkrævet.

D7-brandmænd

SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog.

E1 – Forfattere
SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog, matematik, regnskab/økonomi. Computerfærdighed er obligatorisk. Også OND/NCE i regnskaber eller sekretariatsadministration vil være en ekstra fordel.

E2 – Butiksassistenter

SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog, matematik
og økonomi. Computerfærdigheder er en ekstra fordel.

E3 – Cateringfirmaer

SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog og hjemmeledelse/fødevareernæring. Certifikat eller anden dokumenteret erfaring som tjener eller steward er en fordel.

E4 – Ammunition

Fem point i engelsk sprog, matematik, fysik, kemi og andre 2 fag.

E5 – Projektteknikere

Minimum af OND lavere kredit i relevante discipliner såsom arkitektur, kvantitetsundersøgelse, civil/struktur/bygningsteknologi, elektrisk/mekanisk installation, by- og landskabsplanlægning, ejendomsforvaltning, jordøkonomi og skal også have SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog , Matematik og Fysik.

F1 – Lægeassistenter

SSCE eller tilsvarende med 5 point i engelsk sprog, matematik, kemi, biologi/sundhedsvidenskab og fysik.

F2 – Sundhedsteknikere

De underlistede teknikere er under F2:

en. Biomedicinsk tekniker.

b. Tandkirurgisk assistent/Tandsundhedstekniker.

c. Udleveringsoptikertekniker.

d. Miljøsundhedstekniker.

e. Medicinsk billeddiagnostik/røntgentekniker.

f. Medicinsk laboratorietekniker.

g. Medicinsk journalassistent/sundhedsinformationshåndteringstekniker.

h. Apotektekniker.

jeg. Fysioterapi tekniker.

En minimumskvalifikation af OND Lower Credit eller professionel kvalifikation inden for et af de relevante områder nævnt ovenfor plus SSCE/ækvivalent med 5 point inklusive engelsk sprog, fysik, kemi, biologi/sundhedsvidenskab og matematik.

G – Bandsmen

SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog. Ansøgere skal være dygtige til at spille på et eller flere musikinstrumenter.

H – Chauffører/mekanikere

SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive det engelske sprog. Aktuelt Mekanikerlærlingebevis og bevis for køreerfaring med et gyldigt kørekort samt et anbefalingsbrev [som mekaniker] fra tidligere eller nuværende arbejdsgiver er påkrævet.

J – Journalister

Minimum af OND lavere kredit i massekommunikation, journalistik, fotografi, trykteknologi, informationsbibliotek, public relations, grafisk kunst, filmproduktion eller kinematografi og skal også have SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog og matematik.

K – Sygeplejersker

Enkeltkvalifikation RN og dobbeltkvalifikation i enhver relevant kvalifikation såsom RM, A&E, ØNH, Psykiatri, Pædiatri, Ortopædisk/Trauma, Oftalmologisk, Anæstesi, Folkesundhed, Arbejdsmiljø, Nefrologi/Dialyse og Teatersygepleje. Ansøgere skal besidde SSCE eller tilsvarende med 5 inklusive engelsk sprog, matematik, biologi/sundhedsvidenskab, fysik og kemi.

N – Uddannelse

NCE i kunst/videnskab/tekniske fag ud over SSCE eller tilsvarende med 5 point inklusive engelsk sprog og matematik for naturvidenskab/tekniske fag eller 5 point inklusive engelsk sprog og mindst et bestået matematik for kunstfag.

SÅDAN ANSØGER DU OM REKRUTTERING AF DEN NIGERIANSKE FLÅDE 2022