Συναλλαγματικές ισοτιμίες δολαρίου σε Νάιρα

Επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία λιρών προς Naira/ Ισοτιμία μαύρης αγοράς σήμερα 7 Ιανουαρίου 2022

Αυτά είναι τα νέα σχετικά με την ισοτιμία Λίρες προς Νάιρα στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία και στη μαύρη αγορά σήμερα, 7 Ιανουαρίου 2022. Διαβάστε την ενημέρωση των Naija News σχετικά με τις επίσημες ισοτιμίες λιρών, καθώς και τις ισοτιμίες της Μαύρης Αγοράς, τις τιμές Bureau De Change (BDC) και τις τιμές CBN . Πόση είναι η σημερινή επίσημη ισοτιμία λιρών προς Naira; Το επίσημο …

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου προς Naira σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2021

Αυτά είναι τα νέα σχετικά με την ισοτιμία δολαρίου προς Naira στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία και στη μαύρη αγορά σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2021. Διαβάστε την ενημέρωση Naija News σχετικά με τις επίσημες ισοτιμίες δολαρίου καθώς και τις ισοτιμίες της Μαύρης Αγοράς, τις ισοτιμίες Bureau De Change (BDC) και τις ισοτιμίες CBN . Πόσο είναι η σημερινή επίσημη ισοτιμία δολαρίου προς Naira; …

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου προς Naira σήμερα 14 Ιανουαρίου 2022

Αυτά είναι τα νέα σχετικά με την ισοτιμία δολαρίου προς Naira στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία και στη μαύρη αγορά σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2022. Διαβάστε την ενημέρωση Naija News σχετικά με τις επίσημες ισοτιμίες δολαρίου καθώς και τις ισοτιμίες της Μαύρης Αγοράς, τις ισοτιμίες Bureau De Change (BDC) και τις ισοτιμίες CBN . Πόσο είναι η σημερινή επίσημη ισοτιμία δολαρίου προς Naira; …

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου μαύρης αγοράς σε Naira σήμερα 4 Οκτωβρίου 2022

Ποια είναι η ισοτιμία δολαρίου προς Naira στη μαύρη αγορά, γνωστή και ως παράλληλη αγορά (Aboki fx). Δείτε τη συναλλαγματική ισοτιμία Δολάριο προς Νάιρα στη μαύρη αγορά για τις 3 Οκτωβρίου, παρακάτω. Μπορείτε να ανταλλάξετε το δολάριο σας σε Naira σε αυτές τις τιμές. Πόσο κοστίζει το δολάριο προς νάιρα σήμερα στη μαύρη αγορά; Δολάριο προς…

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου μαύρης αγοράς σε Naira σήμερα 14 Οκτωβρίου 2022

Ποια είναι η ισοτιμία δολαρίου προς Naira στη μαύρη αγορά, γνωστή και ως παράλληλη αγορά (Aboki fx). Δείτε τη συναλλαγματική ισοτιμία Δολάριο προς Νάιρα στη μαύρη αγορά για τις 13 Οκτωβρίου, παρακάτω. Μπορείτε να ανταλλάξετε το δολάριο σας για Naira σε αυτές τις τιμές. Πόσο κοστίζει ένα δολάριο προς νάιρα σήμερα στη μαύρη αγορά; …

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου προς Naira σήμερα 30 Νοεμβρίου 2021

Αυτά είναι τα νέα σχετικά με την ισοτιμία δολαρίου προς Naira στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία και στη μαύρη αγορά σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2021. Διαβάστε την ενημέρωση Naija News σχετικά με τις επίσημες ισοτιμίες δολαρίου καθώς και τις ισοτιμίες της Μαύρης Αγοράς, τις ισοτιμίες Bureau De Change (BDC) και τις ισοτιμίες CBN . Πόσο είναι η σημερινή επίσημη ισοτιμία δολαρίου προς Naira; …

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου μαύρης αγοράς σε Naira σήμερα 12 Οκτωβρίου 2022

Ποια είναι η ισοτιμία δολαρίου προς Naira στη μαύρη αγορά, γνωστή και ως παράλληλη αγορά (Aboki fx). Δείτε τη συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου προς Νάιρα στη μαύρη αγορά για τις 11 Οκτωβρίου, παρακάτω. Μπορείτε να ανταλλάξετε το δολάριο σας για Naira σε αυτές τις τιμές. Πόσο κοστίζει ένα δολάριο προς νάιρα σήμερα στη μαύρη αγορά; …

Επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία λιρών προς Naira/ Ισοτιμία μαύρης αγοράς σήμερα 25 Ιανουαρίου 2022

Αυτά είναι τα νέα σχετικά με την ισοτιμία Λίρες προς Νάιρα στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία και στη μαύρη αγορά σήμερα, 25 Ιανουαρίου 2022. Διαβάστε την ενημέρωση των Naija News σχετικά με τις επίσημες ισοτιμίες λιρών, καθώς και τις τιμές της Μαύρης Αγοράς, τις τιμές Bureau De Change (BDC) και τις τιμές CBN . Πόση είναι η σημερινή επίσημη ισοτιμία λιρών προς Naira; Το επίσημο …

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου σε Naira/Ισοτιμία μαύρης αγοράς – Η Naira πωλείται στα 415,68 ₦

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2022: Αυτά είναι τα νέα σχετικά με την ισοτιμία δολαρίου προς Naira στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία και στη μαύρη αγορά. Διαβάστε την ενημέρωση Naija News σχετικά με τις επίσημες ισοτιμίες του δολαρίου καθώς και τις ισοτιμίες της Μαύρης Αγοράς, τις τιμές Bureau De Change (BDC) και τις τιμές CBN. Πόσο είναι η συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου σε Naira σήμερα επίσημο…

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου σε Naira/Ισοτιμία μαύρης αγοράς σήμερα 28 Ιανουαρίου 2022

Αυτά είναι τα νέα σχετικά με την ισοτιμία δολαρίου προς Naira στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία και στη μαύρη αγορά σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2022. Διαβάστε την ενημέρωση Naija News σχετικά με τις επίσημες ισοτιμίες δολαρίου καθώς και τις ισοτιμίες της Μαύρης Αγοράς, τις ισοτιμίες Bureau De Change (BDC) και τις ισοτιμίες CBN . Πόσο είναι η σημερινή επίσημη ισοτιμία δολαρίου προς Naira; …

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου μαύρης αγοράς σε Naira σήμερα 5 Οκτωβρίου 2022

Ποια είναι η ισοτιμία δολαρίου προς Naira στη μαύρη αγορά, γνωστή και ως παράλληλη αγορά (Aboki fx). Δείτε τη συναλλαγματική ισοτιμία Δολάριο προς Νάιρα στη μαύρη αγορά για τις 4 Οκτωβρίου, παρακάτω. Μπορείτε να ανταλλάξετε το δολάριο σας σε Naira σε αυτές τις τιμές. Πόσο κοστίζει το δολάριο προς νάιρα σήμερα στη μαύρη αγορά; Δολάριο προς…

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου σε Naira/Ισοτιμία μαύρης αγοράς σήμερα 26 Ιανουαρίου 2022

Αυτά είναι τα νέα σχετικά με την ισοτιμία δολαρίου προς Naira στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία και στη μαύρη αγορά σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2022. Διαβάστε την ενημέρωση Naija News σχετικά με τις επίσημες ισοτιμίες δολαρίου καθώς και τις ισοτιμίες της Μαύρης Αγοράς, τις ισοτιμίες Bureau De Change (BDC) και τις ισοτιμίες CBN . Πόσο είναι η σημερινή επίσημη ισοτιμία δολαρίου προς Naira; …

Επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία λιρών προς Naira/Ισοτιμία της μαύρης αγοράς σήμερα 28 Ιανουαρίου 2022

Αυτά είναι τα νέα σχετικά με την ισοτιμία Λίρες προς Νάιρα στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία και στη μαύρη αγορά σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2022. Διαβάστε την ενημέρωση των Naija News σχετικά με τις επίσημες ισοτιμίες λιρών καθώς και τις τιμές της Μαύρης Αγοράς, τις τιμές Bureau De Change (BDC) και τις τιμές CBN . Πόση είναι η σημερινή επίσημη ισοτιμία λιρών προς Naira; Το επίσημο …

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου μαύρης αγοράς σε Naira σήμερα 23 Ιουλίου 2022

Ποια είναι η ισοτιμία δολαρίου προς Naira στη μαύρη αγορά, γνωστή και ως παράλληλη αγορά (Aboki fx). Δείτε τη συναλλαγματική ισοτιμία Δολάριο προς Νάιρα στη μαύρη αγορά για τις 22 Ιουλίου, παρακάτω. Μπορείτε να ανταλλάξετε το δολάριο σας σε Naira σε αυτές τις τιμές. Πόσο κοστίζει το δολάριο προς νάιρα σήμερα στη μαύρη αγορά; Δολάριο προς…

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου σε Naira/Ισοτιμία μαύρης αγοράς σήμερα 25 Ιανουαρίου 2022

Αυτά είναι τα νέα σχετικά με την ισοτιμία δολαρίου προς Naira στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία και στη μαύρη αγορά σήμερα, 25 Ιανουαρίου 2022. Διαβάστε την ενημέρωση Naija News σχετικά με τις επίσημες ισοτιμίες δολαρίου καθώς και τις ισοτιμίες της Μαύρης Αγοράς, τις ισοτιμίες Bureau De Change (BDC) και τις ισοτιμίες CBN . Πόσο είναι η σημερινή επίσημη ισοτιμία δολαρίου προς Naira; …

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου προς Naira σήμερα 10 Ιανουαρίου 2022

Αυτά είναι τα νέα σχετικά με την ισοτιμία δολαρίου προς Naira στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία και στη μαύρη αγορά σήμερα 10 Ιανουαρίου 2022. Διαβάστε την ενημέρωση Naija News σχετικά με τις επίσημες ισοτιμίες δολαρίου καθώς και τις ισοτιμίες της Μαύρης Αγοράς, τις ισοτιμίες Bureau De Change (BDC) και τις ισοτιμίες CBN . Πόσο είναι η σημερινή επίσημη ισοτιμία δολαρίου προς Naira; …

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου μαύρης αγοράς σε Naira σήμερα 22 Ιουλίου 2022

Ποια είναι η ισοτιμία δολαρίου προς Naira στη μαύρη αγορά, γνωστή και ως παράλληλη αγορά (Aboki fx). Δείτε τη συναλλαγματική ισοτιμία Δολάριο προς Νάιρα στη μαύρη αγορά για τις 21 Ιουλίου, παρακάτω. Μπορείτε να ανταλλάξετε το δολάριο σας σε Naira σε αυτές τις τιμές. Πόσο κοστίζει το δολάριο προς νάιρα σήμερα στη μαύρη αγορά; Δολάριο προς…

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου μαύρης αγοράς σε Naira σήμερα 27 Ιουνίου 2022

Ποια είναι η ισοτιμία δολαρίου προς Naira στη μαύρη αγορά, γνωστή και ως παράλληλη αγορά (Aboki fx). Δείτε τη συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου προς Νάιρα στη μαύρη αγορά για την 26η, παρακάτω. Μπορείτε να ανταλλάξετε το δολάριο σας σε Naira σε αυτές τις τιμές. Πόσο κοστίζει το δολάριο προς νάιρα σήμερα στη μαύρη αγορά; Δολάριο σε νάιρα…

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου προς Naira σήμερα 20 Ιανουαρίου 2022

Αυτά είναι τα νέα σχετικά με την ισοτιμία δολαρίου προς Naira στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία και στη μαύρη αγορά σήμερα 20 Ιανουαρίου 2022. Διαβάστε την ενημέρωση Naija News σχετικά με τις επίσημες ισοτιμίες δολαρίου καθώς και τις ισοτιμίες της Μαύρης Αγοράς, τις ισοτιμίες Bureau De Change (BDC) και τις ισοτιμίες CBN . Πόσο είναι η σημερινή επίσημη ισοτιμία δολαρίου προς Naira; …

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου μαύρης αγοράς σε Naira σήμερα 16 Ιουλίου 2022

Ποια είναι η ισοτιμία δολαρίου προς Naira στη μαύρη αγορά, γνωστή και ως παράλληλη αγορά (Aboki fx). Δείτε τη συναλλαγματική ισοτιμία Δολάριο προς Νάιρα στη μαύρη αγορά για τις 15 Ιουλίου, παρακάτω. Μπορείτε να ανταλλάξετε το δολάριο σας σε Naira σε αυτές τις τιμές. Πόσο κοστίζει το δολάριο προς νάιρα σήμερα στη μαύρη αγορά; Δολάριο προς…