class='kairysis giminaitis'>

The Nigerijos oro pajėgos, NAF pakvietė tinkamos kvalifikacijos kandidatus (absolventus ir magistrantus) teikti paraiškas dėl priėmimo į mokymus 2018 m. vyksiančiose tiesioginės trumpos tarnybos kariūnų (DSSC) pratybose.

Remiantis pareiškimu, kurį gavo Naijos naujienos

Oro pajėgos taip pat nurodė, kad suinteresuoti kandidatai turi turėti bakalauro laipsnį su antros klasės aukštesniu skyriumi arba HND su aukštesniu kreditu.

www.airforce.mil.ng

A. Vietos valdžios čiabuvių forma

B. Atestacijos forma

C. Pripažinimo forma

Tarnaujantys kariškiai turi atkreipti dėmesį, kad a–c punktuose išvardyti dokumentai jiems netaikomi, tačiau specialią atestacijos formą turi užpildyti dabartinis jų padalinio vadas, pridūrė pareiškimas.