Nigeriansk marinerekruttering 2022: Krav, hvordan du registrerer deg

class='venstre slektning'>

Den nigerianske marinen åpnet mandag sin portal for rekruttering til ulike kategorier av styrken.

Interesserte kandidater Naija Nyheter forstår er pålagt å besøke registreringsportalen og fylle ut sine detaljer på portalen som kreves i de elektroniske søknadsskjemaene.

Etter fullføring av online registrering av søkere, vil vellykkede bli invitert av marinen til rekrutteringsundersøkelser, hvoretter vellykkede kandidater også vil bli invitert til intervju før endelig shortlisting av kvalifiserte kandidater.

NEDENFOR ER UTDANNINGSKRAV FOR OPPTAK I HVER KATEGORI

A 1 – Marine Engineer Artificer (MEA)

Minimum OND Lower Credit i marin eller maskinteknikk og 5 studiepoeng ved SSCE eller tilsvarende inkludert engelsk språk, matematikk, fysikk og kjemi.

A2 – Weapon Electrical Artificers (WEA)

Minimum OND lavere kreditt i elektroelektronikk og 5 studiepoeng ved SSCE eller tilsvarende inkludert engelsk språk, matematikk, fysikk og kjemi.

A3 – Aircraft Engineering Artificers (Airframe Engine) kvalifisering

Diplom i flyskrog og motor sertifisert/anerkjent av ICAO og 5 studiepoeng ved SSCE eller tilsvarende inkludert engelsk språk, matematikk, fysikk og kjemi.

A4 – Aircraft Engineering Artificers (Avionics & Aircraft Electrics, Electrical / Electronics) (AEA-AA/EEE)

Sertifikat/diplom i Aircraft Electrics & Avionics anerkjent av ICAO og 5 studiepoeng ved SSCE eller tilsvarende inkludert engelsk språk, matematikk, fysikk og kjemi.

A5 – Shipwright Artificers (SHIPA)

Minimum SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk, matematikk, fysikk og kjemi. OND i mekanisk/elektrisk/sveiseteknikk er også kvalifisert.

B1 – Marine Engineer Mechanics (MEM)

SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk, matematikk, fysikk og kjemi. Også mellomliggende City & Guilds eller Trade Test II kan vurderes. Teknisk skjevhet vil være en fordel.

B2 – våpenelektrisk mekanikk (WEM)

SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk, matematikk, fysikk og kjemi. Også mellomstad og laug eller handelsprøve II
kunne vurderes. Teknisk skjevhet vil være en fordel.

B3 – Bilmekanikk (AM)

Krav som i B1.

C1- Kommunikasjon

SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk, matematikk og fysikk.

C2 – Datamaskin

Minimum OND lavere studiepoeng i informatikk/datavitenskap, Desktop Publishing, Office Suite og må også ha SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk og matematikk.

C3 – IKT

Minimum OND lavere studiepoeng i informatikk/datavitenskap. Datakompetanse er obligatorisk og må ha SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk, matematikk og fysikk. Ferdighet eller industriell sertifisering i noen av de under oppførte områdene skal legges til
fordel:

en. Database.

b. Datastyrt design.

c. Vedlikehold av personlig datamaskin.

d. Grunnleggende om nettverk.

e. Nettsideutvikling og administrasjon.

f. Programmering.

D1 – Sjømann

SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk og matematikk.

D2 – Survey Recorders

Minimum OND lavere kreditt i landmåling, kartografi, geografisk informasjonssystem og må også ha SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk, matematikk, fysikk eller geografi eller teknisk tegning.

D3 – Idrettsutøvere

Idrettsutøvere bør ha SSCE eller tilsvarende med 4 studiepoeng inkludert engelsk språk og beviste talenter innen idrett samt bevis på deltakelse
i Nasjonal idrettsfestival. Alternativt må kandidater ha deltatt i alle nasjonale mesterskap/alle afrikanske leker/olympiske leker eller internasjonale konkurranser med lisens fra National Sports Federation/State Sports Association.

D4 – Fysisk treningsinstruktører

SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk. Det kreves interesse og beviste talenter innen idrett samt bevis på deltakelse i idrett på ungdomsskole/stat/YSFON-nivå.

D5 – Kapellanassistenter

SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk og kristen religiøs kunnskap. Det kreves to års erfaring som prest/kirkearbeider samt anbefalingsbrev fra 2 geistlige/kirker anerkjent av NN.

D6 – Moskeassistenter

SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert arabisk, islamsk religionskunnskap og engelsk språk. Det kreves to års erfaring som imam/moske-betjent samt anbefalingsbrev fra 2 islamske geistlige/organisasjoner anerkjent av NN.

D7-Brannmenn

SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk.

E1 – Forfattere
SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk, matematikk, regnskap/økonomi. Datakunnskaper er obligatorisk. Dessuten vil OND/NCE i regnskap eller sekretariatadministrasjon være en ekstra fordel.

E2 – Butikkassistenter

SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk, matematikk
og økonomi. Datakunnskaper er en ekstra fordel.

E3 – Catering

SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk og hjemmeledelse/matnæring. Sertifikat eller annen dokumentert erfaring som servitør eller steward er en fordel.

E4 – Ordnance

Fem studiepoeng i engelsk språk, matematikk, fysikk, kjemi og andre 2 fag.

E5 – Prosjektteknikere

Minimum OND lavere kreditt i relevante fagområder som arkitektur, kvantitetsundersøkelse, sivil/struktur/bygningsteknologi, elektrisk/mekanisk installasjon, by- og landplanlegging, eiendomsforvaltning, landøkonomi og må også ha SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk , Matematikk og fysikk.

F1 – Medisinske assistenter

SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng i engelsk språk, matematikk, kjemi, biologi/helsevitenskap og fysikk.

F2 – Helseteknikere

De underlistede teknikerne er under F2:

en. Biomedisinsk ingeniørtekniker.

b. Tannkirurgisk assistent/tannhelsetekniker.

c. Dispenser Optiker Tekniker.

d. Miljøhelsetekniker.

e. Medisinsk bildebehandling/røntgentekniker.

f. Medisinsk laboratorietekniker.

g. Medisinsk journalassistent/tekniker for helseinformasjonsbehandling.

h. Apotektekniker.

Jeg. Fysioterapitekniker.

En minimumskvalifikasjon av OND Lower Credit eller Profesjonell kvalifikasjon i et av de relevante feltene nevnt ovenfor pluss SSCE/Ekvivalent med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk, fysikk, kjemi, biologi/helsevitenskap og matematikk.

G – Bandsmen

SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk. Søkere må være dyktige i å spille ett eller flere musikkinstrumenter.

H – Sjåfører/mekanikere

SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk. Nåværende lærlingebevis for mekaniker og bevis på kjøreerfaring med gyldig førerkort samt et anbefalingsbrev [som mekaniker] fra tidligere eller nåværende arbeidsgiver kreves.

J – Journalister

Minimum OND lavere kreditt i massekommunikasjon, journalistikk, fotografi, trykketeknologi, informasjonsbibliotek, PR, grafisk kunst, filmskaping eller kinematografi og må også ha SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk og matematikk.

K – Sykepleiere

Enkelt kvalifikasjon RN og dobbel kvalifikasjon i enhver relevant kvalifikasjon som RM, A&E, ØNH, Psykiatri, Pediatri, Ortopedisk/Traume, Oftalmologisk, Anestesi, Folkehelse, Arbeidshelse, Nefrologi/Dialyse og Teatersykepleie. Søkere må ha SSCE eller tilsvarende med 5 inkludert engelsk språk, matematikk, biologi/helsevitenskap, fysikk og kjemi.

N – Utdanning

NCE i kunst/vitenskap/tekniske fag i tillegg til SSCE eller tilsvarende med 5 studiepoeng inkludert engelsk språk og matematikk for naturfag/tekniske fag eller 5 studiepoeng inkludert engelsk språk og minst bestått i matematikk for kunstfag.

HVORDAN SØKER DU OM REKRUTTERING AV 2022 NIGERIAN MARY